NEZAVISNE NOVINE,

23.11.2004

Sertifikati za 31 poslanika

Autori: A.M.

Izborna komisija BiH dostavila je opštini Zenica ovjerene mandate za 31 vijecnika, koji su voljom glasaca na oktobarskim izborima dobili cetverogodišnji vijecnicki mandat, a juce su im zvanicno i uruceni. Certifikate novim vijecnicima juce su urucili Ljiljana Cicmil, predsjedavajuci aktuelnog Vijeca opštine Zenica, i Selver Keleštura, sekretar opštine Zenica. Na osnovu izbornih rezultata, u novom sazivu Opcinskog vijeca Zenica, koje bi svoj prvi radni sastanak trebalo imati pocetkom decembra, sj .....