NEZAVISNE NOVINE,

23.11.2004

Ukupna vrijednost riješenih sporova tri miliona maraka

Autori: N.MORAČA

Ukupna vrijednost svih do sada riješenih sporova putem medijacije iznosi tri miliona KM, tvrdi Sanjin Arifagic, portparol Programa za razvoj preduzeca u jugoistocnoj Evropi ( SEED). "U dosadašnjem toku pilot projekta medijacija je vršena u 87 predmeta i u 57 slucajeva postignut je potpuni sporazum izmedu stranaka u sporu", istice Arifagic. Od ukupnog broja predmeta u kojima je vršena medijacija, sa kojom se startovalo u maju, 41 se odnosio na privredne sporove, osam na porodicne, 33 na radne i p .....