OSLOBOĐENJE,

26.11.2004

Saradnja sa Haškim tribunalom predstavlja apsolutni preduslov za ulazak u Partnerstvo za mir i otpocinjanje pregovora za clanstvo u EU

RS ne smije biti prepreka za Evropu

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun uputio je gradanima BiH pismo povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, kako kaže, u sedmici u kojoj narodi BiH obilježavaju devet godina nakon preliminarnog potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Uz konstataciju da obilježavanje ove dvije godišnjice može biti predmetom sporenja, Ešdaun istice, da ipak "u obilježavanju Dejtonskog sporazuma postoji osobit konsenzus medu bh. politicarima - i što je važnije - medu gradanima BiH". "Dejton je, uz sve svoje slabost .....