OSLOBOĐENJE,

25.11.2004

Zajednica sa Srbijom je nefunkcionalna i skupa, smatra Filip Vujanovic l Strah od posljedica nesaradnje sa Hagom

Crna Gora neće biti ničiji talac

Autori: M.KAVAZ-SIRUČIĆ

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanovic mišljenja je da su medusobni odnosi pokazali da unija sa Srbijom košta više nego što je prognozirano. U razgovoru za naš list Vujanovic je rekao: "Evropska unija i Vijece Evrope potvrdili su da institucije unije ne funkcionišu, posebno u domenu diplomatije i reforme vojske. Razlicito je i naše videnje saradnje sa Haškim tribunalom, kao i tužbe protiv jednog broja zemalja NATO-a, zbog cega u Crnoj Gori preovladava mišljenje da je najbolje rješenje transforma .....