LJILJAN,

26.11.2004

Tri modela finansiranja autoputa kroz BiH

Autori: MIRSAD SINANOVIĆ

Prodajom državnog kapitala u državnim firmama došli bismo do sredstava za gradnju autoputa kroz BiH, ne bismo nekakvim konzorcijima davali koncesije za gradnju da zaraduju na našem autoputu, vec bi ta sredstva od cestarina ostala u državnoj kasi, a izbjegli bismo kreditna zaduženja - kaže Fahrudin Radoncic, vlasnik kompanije "Avaz". Državni kapital Na drugoj strani, državni premijer Adnan Terzic smatra da BiH, s obzirom na ekonomsku situaciju, odgovara samo davanje koncesije za gradnju autoput .....