LJILJAN,

26.11.2004

Ihja ulumid-din

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

U izdanju nove Izdavacke kuce "Conectum" iz Sarajeva, ovih dana se pojavio prvi tom najpoznatijeg djela islamskog klasicnog perioda Ihja ulumid-din Oživljavanje vjerskih nauka. Veliki broj islamskih ucenjaka smatra da, kada bi se nekim cudom dogodilo da se izgube Kuržan i Hadis, islamsko ucenje bi se moglo rekonstruirati na temelju ovog kolosalnog Gazalijevog djela. Sudeci prema prvoj knjizi na bosanskom jeziku, a u pripremi su još tri toma, ovo ce biti mali izdavacki podvig. Iako je Ihja najpoz .....