OSLOBOĐENJE,

25.11.2004

Zbog nedostatka para za gorivo dvorana se zagrijava samo dva sata dnevno

Mećava u dvorani

Autori: E.KAZAGIĆ

U sportskoj dvorani Mirsad Huric u Goraždu koliko-toliko toplo je samo preko dana, dok je uvece nepodnošljivo hladno. Memsur Curovic, direktor SKP centra Goražde, kaže da rad kotlovnice nije moguc tokom cijelog dana, jer Centar jednostavno nema dovoljno novca. "Obezbijedili smo samo sredstva za tri tone goriva mjesecno, a za sat vremena zagrijavanja sportske dvorane potroši se 150 litara, tako da je stvarno teška situacija", kaže nam Curovic. Prema procjenama strucnjaka, za cjelodnevno zagrijav .....