NEZAVISNE NOVINE,

25.11.2004

Računovođe nisu kriminalci

Autori: PROF.DR. VLADISLAV ĐURASOVIĆ

Iako je rijec o placenom oglasu, koji je na cijeloj stranici objavljen u "Nezavisnim novinama" 19. novembra 2004. godine s nadnaslovom "Šta svaki gradanin treba da zna o PDV-u", moramo da izrazimo svoje negodovanje na dio sadržaja objavljenog teksta. Poslije podnaslova "Ne mogu se zanemariti sljedece cinjenice", poslije prve tacke koja glasi "Uvodenje nulte stope PDV-a na neke proizvode ne bi pomoglo najugroženijim dijelovima društva" u narednoj alineji navodi se i sljedece: "To bi organizovanom .....