INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

25.11.2004

Tiha kulturna vecina podržava i reproducira tradicionalne kulturne i umjetnicke obrasce. To je ona kultura koja se generira iz sebe i živi za sebe. Na sceni je i savremena umjetnost koja misli i reflektuje vrijeme u kome živi, demistificira tradicionalne pojmove umjetnosti kao i kolektivisticke ideološke obrasce i istine

De/konstrukcija spomenika

Autori: DUNJA BLAŽEVIĆ

Šta je zajednicki imenitelj za države nastale raspadom SFRJ? Stvaranje nacionalnih država (proces još traje) na osnovama nacionalnih ili nacionalistickih ideologija i politika, koje i dalje dominiraju balkanskim politickim prostorom. Rezultat takvih politika nije (samo) oslobadanje od dominacije veceg i jaceg, ili borba protiv agresora, a za ocuvanje "vlastitih teritorija" i nacionalnog integriteta, nego i etnicka podjela i homogenizacija naroda ostvarena na perpetuiranju osjecaja ugroženosti i .....