NEZAVISNE NOVINE,

25.11.2004

Iz Hercegovine protjerano 60 stranaca

Autori: ONASA

Ministarstvo unutraš njih poslova (MUP) Hercegovac ko-neretvanskog kantona (HNK) saopštilo je juce da je u proteklih deset mjeseci izrecena mjera protjerivanja za 60 stranih državljana sa teritorije BiH. Najviše stranih državljana bilo je sa teritorije Albanije, njih 25. Mjere su izrecene u okviru poslova i zadataka provedenih u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stanaca i azilu, kojim je propisano da strancu može biti izrecena mjera protjerivanja iz BiH ako je prekršio odredbe ovog zakona. .....