INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

25.11.2004

Računovođe RS u IFAC-u

Autori: P.K

Savez racunovoda i revizora RS primljen je u Medunarodnu federaciju racunovoda (IFAC), saopš teno je juce iz ovog saveza. Odluku o prijemu donijelo je Vijece ove medunarodne asocijacije sa sjedištem u Njujorku, SAD. U Savezu isticu da cin prijema znaci da ce sertifikati i licence koje izdaje Savez racunovoda i revizora RS nositi i oznake IFAC-a, što ce sigurno imati uticaja na opredjeljenja investitora za ulaganje, a time i privredni razvoj. IFAC u svom sastavu ima 163 clanice iz 119 zemalja, sa .....