OSLOBOĐENJE,

29.11.2004

Na seminaru ce se ucesnici baviti reprezentacijom tijela na otvorenom prostoru

De/konstrukcija spomenika

Autori: N.R.

U okviru projekta De/konstrukcija spomenika 8. decembra u Sarajevu ce poceti seminar Pozitiv/Negativ, koji organizuje Centar za savremenu umjetnost Sarajevo u saradnji s Umjetnickom galerijom BiH, Akademijom likovnih umjetnosti i Media centrom Sarajevo. Tema seminara ce biti "komunisticko tijelo" i njegova konstitucija u Socijalistickoj federativnoj republici Jugoslaviji. Kao i na prethodnom seminaru koji je održan u julu, ucesnici ce se baviti reprezentacijom tijela na otvorenom prostoru, odno .....