OSLOBOĐENJE,

27.11.2004

Tajne zločina u Dusini

Autori: SENSE

"Niko nije spominjao zlocin" nakon operacije Armije BiH u podrucju Lašve, u januaru 1993. godine, kazao je svjedok Hazim Barucija na sudenju bivšem zapovjedniku Armije BiH u srednjoj Bosni Enveru Hadžihasanovicu, koji je optužen za propust da sprijeci i kazni ubijanje hrvatskih zarobljenika koje je izvršeno u toj operaciji. Barucija, koji je tada bio komandant 2. protudiverzantskog odreda u Lašvi, navodi da su ga vojnici 7. muslimanske brigade, koji su sudjelovali u toj operaciji, izvijestili "d .....