NEZAVISNE NOVINE,

26.11.2004

Svaka četvrta žena žrtva nasilja

Autori: R.RAKIĆ V.ILIKTAREVIĆ

Više od 60 odsto žena u BiH žrtve su nasilja u porodici i neophodna je snažna i sveobuhvatna akcija svih nadležnih institucija u zemlji, u zalaganju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja uopšte. Povodom Medunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji je obilježen juce, ovaj apel uputila je Lana Jajcevic, clan organizacije "Udružene žene" iz Banje Luke. "Za sedam godina od kada je u funkciji SOS telefon, do jula za pomoc su se obratile 4.744 žene, dok se njih 3.442 direktno obratilo .....