OSLOBOĐENJE,

30.11.2004

Cekic i Tihic protiv zagovaraca nepoštivanja sopstvene historije

Vrijednost antifašizma

Autori: ZIJA DIZDAREVIĆ

Historicar prof. dr. Smail Cekic u intervjuu "Oslobodenju" na Dan državnosti Bosne i Hercegovine ucinio je pregnatnu i preciznu valorizaciju znacaja antifašisticke borbe, partizanskog pokreta, komunista, Josipa Broza Tita, ZAVNOBiH-a, AVNOJ-a za bh. državu, za Bosance i Hercegovce i napose Bošnjake. Cekic je svoje videnje sažeo u tvrdnji da nije bilo antifašisticke borbe, ne bi bilo ni BiH. Ocjene bošnjackog historicara su najžešca kritika zapjenušane antikomunisticke logike koja vlada na ovim p .....