OSLOBOĐENJE,

08.06.2004

I Vlada RS odriješila kesu

Autori: E.BADŽAK

Više od 1.600 u ratu oštecenih kuca i stanova na podrucju Konjica još uvjek cekaju obnovu. Donacije medunarodnih organizacija uglavnom su presahle, pa se u svrhu stimulacije povratka raseljenih sve cešce pojavljuju državne i entitetske vlade i nadležna ministarstva. Jedan od projekata koji ce znacajno pomoci povratku raseljenih Konjicana koji sada žive na podrucju Republike Srpske jeste projekat Vlade i Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica ovoga entiteta kojim ce se za obnovu kuca izdvoj .....