DANI,

30.04.2004

BiH do kraja juna mora usvojiti 46 mjera, 44 zakona i osnovati 25 novih institucija na državnom nivou da bi se mogla kandidirati za pocetak procesa pridruživanja i stabilizacije. U protivnom, naša država ostaje u društvu Srbije i Crne Gore

Država na rubu izolacije!?

Autori: EMIR SULJAGIĆ

Ako ne postigne napredak u šesnaest oblasti koje je EU oznacila, BiH riskira da ostane jedna od dvije bivše jugoslavenske republike koje nisu ni zapocele evropske integracijske procese! Šesnaest oblasti odredenih u Studiji izvodljivosti, u kojima BiH mora postici "znacajan napredak", krecu se od bolje suradnje sa Medunarodnim tribunalom u Haagu preko bolje i efikasnije vladavine sve do stvaranja funkcionalnog i jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH. Bosanskohercegovacke vlasti su, prema optimis .....