OSLOBOĐENJE,

28.11.2004

Kako su nacionalne vode zamijenile iznošenu košulju "socijalizma" ruhom nacionalizma l Uvijek je lakše ponavljati istoriju nego je stvarati

Lideri zemlje u raspadu

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

U kolumni, objavljenoj 22. jula 1991, Leonidas navodi: "Malo-pomalo stigli smo do kraja. Sada se poduhvat "granice" više ne može okoncati bez rata, sa desetinama ili cak stotinama hiljada mrtvih i ranjenih. Kao u bajci koja se prica djeci pred spavanje, ovdje postoje sve ideologije s pocetka ovog vijeka svi omiljeni, ali i omraženi junaci našli su se na pozornici. Nacionalne vode, koje su radi svoje monolitne vlasti presvukle iznošenu košulju "socijalizma" i navukle uvijek udobno ruho nacionali .....