OSLOBOĐENJE,

01.12.2004

Uspješno okoncani pregovori sa grupom koju cine HRM, Union inžinjering, GHRM Cazin i vlasnici ovih preduzeca l Potpisi na ugovor u subotu

Ortačka grupa kupuje hotel "Sedru"

Autori: M.OBAJDIN

Agencija za privatizaciju Unsko-sanskog kantona proglasila je uspješnim pregovore s ponudacem za kupovinu vecinskog državnog kapitala cazinskog hotelsko-turistickog poduzeca Dubrava. Radi se o ortackoj grupi koju cine: HRM Bihac, Union inžinjering, Bihac, GHRM Cazin i fizicka lica, vlasnici ovih preduzeca Halil Bajramovic i Redžep Bajramovic, koji ce se uknjižiti kao kupci ovog preduzeca u cijem je sastavu atraktivni hotel Sedra na razmedu opcina Bihac i Cazin i hotel Union u Cazinu. Kupoproda .....