START,

30.11.2004

Najmoćniji Bosanac u Srbiji

Autori: SAŠA RUKAVINA

Zašto Momcilo Mandic? Radi se o kombinaciji objektivnog i subjektivnog. Hajmo rašcistiti subjektivno: Momcilo Mandic je u MUP-u prije rata imao vozaca Ðorda Faladžica. Elem, 1. maja 1992. na Ilidži, tokom pres konferencije na kojoj su njegov šef, tad vec ministar pravde RS, potom Nikola Koljevic, clan Predsjedništva BiH i RS i Mico Stanišic, tadašnji prvi policajac RS, objašnjavali zašto nenaoružani i ugroženi srpski narod na Vracama mora rastjerati, pohapsiti i pobiti Bošnjake, Faladžic je meni .....