OSLOBOĐENJE,

01.12.2004

Na skupu sudjeluju predstavnici 30 država l Na dnevnom redu i unapredenje saradnje sa BiH

Veća pomoć za pet zemalja Balkana

Autori: D.ŠVARC

U Sloveniji se dogadaji medunarodnog znacaja odvijaju kao na tekucoj traci. Tek što su u Portorožu okoncani 7. ekonomski forum i sastanak na vrhu predsjednika vlada 17 država clanica Srednjoevropske inicijative, u Ljubljani je pocela sa radom dvodnevna konferencija za jugoistocnu Evropu (SEEC - Southeast Europe Clearinghouse), koju zajednicki organiziraju Ministarstvo odbrane Slovenije (MORS) i americko vojno zapovjedništvo za Evropu (USEUCOM). Glavna tema Na Konferenciji sudjeluju predstavnici .....