NEZAVISNE NOVINE,

24.11.2004

Usvojen Zakon o koncesijama

Autori: FENA

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je na jucerašnjoj sjednici u Sarajevu po hitnom postupku usvojio Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o koncesijama BiH. Izmjenama je predvideno da predsjedavajuc eg i zamjenika predsjedavajuc eg Komisije za koncesije BiH u prvom mandatu od pet godina imenuje Savjet ministara BiH na prijedlog predsjedavajuceg Savjeta ministara. Po hitnom postupku je usvojen i Prijedlog zakona o izmjenama Okvirnog zakona o zalozima kojima se produž ava rok za registraciju ran .....