NEZAVISNE NOVINE,

24.11.2004

RODITELJI UČE O DROGAMA

Autori: M.KALIMAN

Policija Unsko-sanskog kantona kontinuirano provodi akciju edukacije stanovništva o štetnosti droga, a tokom ove sedmice u svim opcinama, u sklopu projekta "Partnerstvo sa zajednicom", akcent je stavljen na edukaciju roditelja. Podjelu edukativnih letaka roditeljima zapocela je Policijska stanica Cazin 19. novembra, a akcija na podrucju ovog kantona bice završena 27. novembra u Kljucu. Juce su roditeljima u Bihacu dijeljeni leci s jasnim objašnjenjima šta moraju uciniti da njihovo dijete ne upad .....