NEZAVISNE NOVINE,

24.11.2004

Zdravstvenim ustanovama 80.500 KM

Autori: FENA

Vlada Hercegbosanskog kantona donijela je na jucerašnjoj sjednici u Livnu odluku o odobravanju finansijskih sredstava za zdravstvene ustanove na podrucju tog kantona. Odobrena sredstva ukupno iznose 80.500 maraka i bice upotrebljena za nabavku opreme i uredaja potrebnih za bolje funkcionisanje i kvalitetnije pružanje usluga zdravstvenih ustanova na podruc ju kantona. Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutraš njim poslovima. Tim se dopunama utvrduju uslovi za od .....