OSLOBOĐENJE,

30.09.2004

Najistaknutiji profesori imaju mogucnost da ostanu aktivni u svome zvanju

Počasno zvanje professor emeritus za 45 profesora

Autori: AN.Š.

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu u srijedu je održana promocija u pocasno zvanje professor emeritus nekadašnjih rektora i umirovljenih profesora redovnih clanova Akademije nauka i umjetnosti BiH kao i umirovljenih profesora Univerziteta. Tako su u pocasno zvanje proffesor emeritus promovirani nekadašnji rektori Univerziteta u Sarajevu i umirovljeni redovni profesori: Fazlija Alikalfic i Jusuf Mulic. U proffesore emrituse promovirani su i umirovljeni redovni profesori Univerziteta u Sarajevu .....