OSLOBOĐENJE,

02.12.2004

Vecina inficiranih i oboljelih su muškarci, a osjetan je porast infekcije kod žena

Virusom HIV u BiH zaraženo 56 osoba

Autori: A.AHMETAŠEVIĆ

Bosna i Hercegovina spada u grupu evropskih zemalja sa niskim stupnjem epidemije HIV/AIDS-a. U Federaciji BiH, kako je istakla dr. Jelena Ravlija, zamjenik federalnog koordinatora za HIV/AIDS, do sada je HIV-om zaraženo 56 osoba (neki pominju brojku od 70 inficiranih), a umrlo je 30. Vecina inficiranih i oboljelih su muškarci - 86 posto, ali posljednjih godina je osjetan porast infekcije kod žena. Vecina oboljelih su mladi, do 29 godina života. U susjednim zemljama situacija je manje povoljna - .....