NEZAVISNE NOVINE,

17.06.2004

VLAST NEZAINTERESOVANA ZA SANACIJU

Autori: M.LINGO

Iako se dijelovi zgrade Akademije likovnih umjetnosti, objekta kulturno-historijskog nasljeda, mogu srušiti svakog dana, nijedna institucija vlasti nije spremna izdvojiti novac za hitnu sanaciju. Zbog alarmantnog stanja pomoc u obnovi ovog zdanja u centru Sarajeva, sagrad enog 1898. godine, zatražena je od opcine Centar, Vlade Sarajevskog kantona i resornih ministarstava FBiH. Za urgentnu sanaciju potrebno je 500.000 KM, a za rekonstrukcijiu cijele zgrade Akademije potrebno je 1,2 miliona americ .....