OSLOBOĐENJE,

04.12.2004

Provjera statusa izbjeglica pocinje 15. decembra

Uskladiti kantonalne sa državnim zakonom

Autori: S.ROŽAJAC

Kantonalni zakoni o raseljenim osobama i povratnicima moraju se što skorije uskladiti sa federalnim i državnim zakonima koji regulišu ovu problematiku, zakljuceno je u petak u Fojnici na sastanku federalnog ministra za izbjeglice i raseljene osobe Edina Mušica sa kantonalnim ministrima iz FBiH. Prijedlog novog federalnog zakona o raseljenim osobama i povratnicima nedavno je usvojila Vlada FBiH, a nakon toga upucen je na usvajanje Parlamentu FBiH. Za razliku od prijašnjeg zakona novi prijedlog u .....