OSLOBOĐENJE,

06.12.2004

Žene obespravljene u reformi policije u BiH

Sve manje žena u javnom životu

Autori: E.B.

U organizaciji Centra za pravnu pomoc ženama Zenica, povodom 10. decembra - Medunarodnog dana ljudskih prava, održana je u Zenici trodnevna konferencija pod nazivom "Ravnopravnost spolova- pogled u buducnost". Ucesnice konferencije bile su iz nevladinih organizacija sa podrucja cijele BiH koje se bave zaštitom i promovisanjem prava žena. Predstavnice Udruženja razgovarale su o problemima žena kod zapošljavanja, u obrazovanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, medijima i javnom životu, a posebn .....