OSLOBOĐENJE,

04.12.2004

Na "crno" radila 151 osoba

Autori: J.F.

Inspekcija rada i zaštite na radu u periodu od 1. jula do 30. septembra izvršila je 632 kontrole na podrucju Kantona Sarajevo i kod 115 poslodavaca pronašla 151 lice, angažovano za rad na "crno". Nakon izdavanja rješenja, naloga i prekršajnih prijava, 125 tih lica primljeno u radni odnos, rekao je ministar za rad i socijalnu politiku Hajrudin Ibrahimovic. On je naglasio da je pravna regulativa koja tretira ovu oblast nedovoljno utvrdena, prekršajne prijave rješavaju se dugo, kazne su neadekvatn .....