OSLOBOĐENJE,

06.12.2004

Uništavanje lijepog jezika

Autori: DŽEVAD KAPETANOVIĆ

Iako sam u gimnaziji imao izuzetne profesore maternjeg jezika, kao što su bili Juraj Marek i Razija Lagumdžija, za ono koliko znam o svom jeziku i za kulturu govora, u prvom redu, zahvalnost dugujem Radio-Sarajevu, njegovim lektorima i spikerima. Radio, svojevremeno, jedini elektronski medij, prisutan u gotovo svakoj porodici, bio je najpogodnija i najmasovnija škola jezika, osobito u pogledu kulture izražavanja. U samoj toj ustanovi jeziku se poklanjala ogromna pažnja. Lektori su bili vrlo str .....