NEZAVISNE NOVINE,

04.12.2004

Čija je Fabrika duhana Sarajevo

Autori: R.ČENGIĆ

I pored upozorenja Federalnog ministarstva industrije da preduzeca koja su i sama predmet privatizacije ne mogu ucestvovati u privatizaciji ili dokapitalizaciji drugih frimi, uprava Fabrike duhana Sarajevo je odlucila da izdvoji novac za dokapitalizaciju sarajevskog dnevnika "Oslobod enje". "Sudjelovanje u dokapitalizaciji žOslobod enjaž je moja poslovna odluka", rekao je direktor Fabrike duhana Sarajevo (FDS) Šefik Lojo za "Oslobodenje". Iz Ministarstva industrije FBiH, koje odavno najavljuje r .....