OSLOBOĐENJE,

07.12.2004

Naš je stav da se na vakufskom zemljištu podižu samo profitabilni i opšte korisni objekti, kaže Esad Hrvacic l Cim je stadion ušao u regulacioni plan, znaci da je opšte koristan, misli Damir Konjicanin

Vakufska direkcija gradi stadion?

Autori: E.KAMENICA

Sarajevski Crni vrh, tamošnja 1.274 kvadratna metra "vakufa Isha-begovog", prava je prilika da se vidi koliko je pouka izvuceno iz svega onog što se dešavalo, prošle godine oko Atmejdana i nedavno oko Prešernovog parka. Da se ipak mijenja dosadašnja praksa, po kojoj su opcinari redovno ignorisali i samu po sebi amnezijski uspavanu Vakufsku direkciju Islamske zajednice BiH, svjedoci sastanak što ga u utorak u Opcini Centar organizuje novi nacelnik Dževad Becirevic. Stadion u planu Naime, pomenu .....