OSLOBOĐENJE,

05.12.2004

Za gradane na koje se odnosi Zakon o zakupu stana l U neravnopravnom položaju

Omogućiti dodjelu zamjenskih stanova

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Ministar stambenih poslova u Vladi Kantona Sarajevo Samir Silajdžic uputio je ministru prostornog uredenja i okoliša FBiH Ramizu Mehmedagicu dopis u kome mu sugeriše da federalnoj Vladi predloži da donese propise, koji bi se odnosili na to da Kanton Sarajevo može dodijeliti zamjenske stanove gradanima na koje se odnosi Zakon o zakupu stana. Tako bi se oni doveli u ravnopravan položaj sa gradanima koji su do sada otkupili stanove, a u skladu sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanars .....