NEZAVISNE NOVINE,

04.12.2004

Svjedoci zlostavljani u Lapušniku

Autori: SENSE

Vojko Bakrac roden je u Sloveniji, ali je sa porodicom, suprugom i dva sina, živio u Zagrebu. U Beograd su se preselili 1992. godine, jer su bili izloženi "pritiscima zbog srpske nacionalnosti". Godinu dana kasnije sele se na Kosovo, u Ðakovicu, ali nakon pet godina odlucuju da i nju napuste zbog "sve ucestalijih incidenata izmedu albanskog i srpskog stanovništva". Dvadeset devetog juna 1998. godine Vojko Bakrac, njegova supruga i mladi sin Ivan, su autobusom, iz Ðakovice preko Prištine, krenuli .....