OSLOBOĐENJE,

05.12.2004

Smanjeni prihodi od carina, povecane uvozne akcize l Za 332 posto vece ubiranje poreza na kafu l Vece posebne takse na alkoholna pica?

Proradilo oporezivanje kafe

Autori: B.S.

Od januara do kraja oktobra ove godine u Federaciji BiH javni prihodi su deset posto veci nego u istom razdoblju lani. Kako se navodi u informaciji Vlade FBiH, od ukupno 3,451 milijardu konvertibilnih maraka, kantonalnim proracunima pripalo je 1,065 milijardi, opcinskim 245 miliona, fondovima 1,170 milijardi, a federalnim i ostalim korisnicima 104 miliona KM. Od 864 miliona KM, koliko je pripalo federalnom proracunu, najviše su donijele carine (336), uvozne akcize (296) i neporezni prihodi (119 .....