OSLOBOĐENJE,

15.07.2004

(Hidajet Repovac: "Sociologija simbolicke kulture"; izdavac: "Magistrat", Sarajevo 2004.)

Suigrač čovjekova djelovanja

Autori: SENADIN LAVIĆ

U cassirerovskom odredenju covjeka kao animal simbolicum data je bitna karakteristika ljudskog bica u odnosu na druga bica u svijetu. Prema toj oznaci, covjek je bice prirode koje je izmedu sebe i svijeta postavilo simbole pomocu kojih se odnosi prema svijetu i drugim ljudima. Simboli nose u sebi semanticko-pragamticki potencijal koji pomaže covjeku da izrazi svoja nastojanja, da se odredi, da se orijentira, tj. da živi u svome svijetu koji je konstruiran u prirodi. Jedna od najvažnijih ljudskih .....