OSLOBOĐENJE,

08.12.2004

Pribojavajuci se za vlastiti status, penzioneri nisu za uvodenje novih povlastica za penzionisanje

Penzioneri protiv izmjena Zakona

Autori: A.A.

Da li ce predložene, najnovije izmjene i dopune Zakona o penzijsko/mirovinsko-invalidskom osiguranju u Federaciji BiH znaciti rješavanje problema više hiljada radnika koji su na cekanju? Njihov status ne poznaje nijedno radno-pravno zakonodavstvo u svijetu, te se mogu ocekivati novi problemi sadašnjih penzionera. Odbor za boracka, invalidska pitanja, rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu Doma naroda Parlamenta FBiH, koji je zasjedao u utorak u Sarajevu, imao je zadatak da rezimira primjedbe tokom .....