OSLOBOĐENJE,

08.12.2004

Državljani BiH i nakon Nove godine u Srbiju i Crnu Goru moci ce samo na osnovu licnih dokumenata

Preko granice i dalje samo sa ličnom kartom

Autori: A.TERZIĆ

I nakon Nove godine državljani BiH ce u Republiku Hrvatsku moci uci samo na osnovu osobne iskaznice. Jedini uvjet za prelazak medudržavne granice BiH i Hrvatske jeste posjedovanje nove iskaznice CIPS-a. Sporazum izmedu Vijeca ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o medusobnom ukidanju viza koji omogucava prelaz državnih granica samo sa osobnom iskaznicom važit ce do daljnjeg, kazala je za Oslobodenje ministar savjetnik Romana Franulovic-Bušic, voditelj konzularnog odjela Republike Hrvatske u .....