OSLOBOĐENJE,

08.12.2004

Budžet 1.300.371.400 KM

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Federalni budžet bi u sljedecoj godini trebalo da ostvari prihod od 1.300.371.400 KM, navodi se u prijedlogu budžeta FBiH utvrdenom na sjednici federalne Vlade. Prijedlogom je utvrden i budžetski deficit od 128,3 miliona KM koji ce biti finansiran iz cetiri izvora: kredita medunarodnih finansijskih organizacija (49 miliona KM), sa ESCROV racuna (18 miliona KM), sredstvima sada blokiranim u Hercegovackoj banci (22,9 miliona KM) i prihodima od GSM licence (38,5 miliona KM). Vlada FBiH je utvrdil .....