OSLOBOĐENJE,

16.07.2004

Za projekat edukacije RVI i demobilisanih boraca sto hiljada KM

Edukacija RVI na Višoj sportskoj školi

Autori: EL.S.

Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo odobrena su sredstva za projekat edukacije ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca na Višoj sportskoj školi. Nekoliko mjeseci ranije je izdvojeno 50 hiljada KM, a jucer je odobreno i preostalih 50 hiljada KM za implementaciju ovog projekta koji obuhvata 104 kandidata. Kako je kazao ministar za boracka pitanja Hajriz Becirovic, nakon završetka ove škole RVI i demobilisani borci dobivaju višu strucnu spremu i sedam razlicitih zvanja. Takoder je za potrebe .....