OSLOBOĐENJE,

16.07.2004

Lokacije za kuće boračkih porodica

Autori: Š.H.

Vijecnici Opcinskog vijeca Hadžici su na posljednjoj sjednici jednoglasno donijeli odluku o dodjeli lokacija za izgradnju stambenih objekata za najugroženije porodice boracke populacije. "JOB Hadžici i dalje ce se zalagati za dodjelu lokacija najugroženijim porodicama boraca. Isto tako, bice nadogradeni stanovi na objektu S-104", rekao je Mehemed Sidran, predsjednik JOB-a Hadžici. Vijecnici su raspravljali i o uredenju i utvrdivanju cijena gradevinskog zemljišta, te usvojili odluku o smanjenju n .....