INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

SLOBODNA BOSNA,

17.06.2004

Sukob u DGS-u između Vukovića i Perića koristi Mihalj!

Autori: M.F.

Arif Nanic, šef odjeljenja za kadrove Državne granicne službe (DGS), pocetkom maja 2004. godine Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu podnio je krivicne prijave protiv bivših i sadašnjih direktora DGS-a Tomislava Mihalja, Slaviše Vukovica, Nijaza Spahica i Roberta Perica. Nanic je prijavu podnio zbog povrede propisa iz radnih odnosa. U prijevodu, rukovodstvo DGS-a nije dosljedno primijenilo odluku Vijeca ministara BiH o koeficijentima za obracun placa uposlenicima u državnim institucijama. Naime, di .....