NEZAVISNE NOVINE,

02.12.2004

MILI NAŠ DEJTON, PITOMI NAŠ GRADIĆ PEJTON

Autori: MIROSLAV MIKEŠ

Nestanak entitetskih MUP-ova zasigurno nece sprijeciti ni korupciju, ni enorman broj teških saobracajnih nezgoda, niti su oni prepreka borbi protiv krivicnih djela. Ovakvi kakvi jesu su slabi, ali mogu biti znatno bolji. Politicka pozadina i esencija ovog procesa je fakticko nestajanje entitetske suštine, a nakon toga kada zakon, koji donese Narodna skupština bude primjenljiv na pola policijske strukture, jer je druga polovina centra u Federaciji i obrnuto, postavlja se pitanje svrhe postojanja .....