OSLOBOĐENJE,

09.12.2004

Pola Konjica bez signala Federalne RTV l Vladi preporuceno da zakonski zaštiti gradane na podrucjima koja nisu pokrivena signalom javnih emitera

Ko ima signal, neka plaća RTV taksu

Autori: S.ŠE.

Oko polovina stanovništva opcine Konjic, jedne od najvecih u Federaciji, u svojim domovina nema signala Federalne RTV. To je bio razlog da putem poslanika u federalnom Predstavnickom domu Nermina Nikšica pokrenu inicijativu, koju je Predstavnicki dom usvojio kao preporuku Vladi FBiH, za izmjene Zakona o RTV FBiH kojima bi se pravno zaštitili gradani sa onih podrucja do kojih nije stigao signal ovog javnog emitera. "Opcina Konjic od 1999. godine se o ovom problemu dopisuje sa rukovodstvom Federal .....