GENERALNI SERVIS ONASA,

12.06.2005

JAVNE PONUDE, 12. JUNA

Autori: ONASA

GRAƐEVINARSTVOUnsko-sanski kanton opcina Cazin, Komunalno stambeni fond raspisuje ponovni javni poziv za odabir najpovoljnije ponude za pružanje usluga nadzora na izgradnji I faze poslovno-stambenog objekta.Tenderska dokumentacija: 100 KM.Ponude dostaviti na adresu Fonda, Trg zlatnih ljiljana bb, Cazin do 21.juna do 12 sati.Javno otvaranje isti dan u 12,15 sati. (Dnevni avaz)INFORMATICKA I TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMANEKRETNINEAgencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje javni poziv broj 1 .....