GENERALNI SERVIS ONASA,

15.06.2005

JAVNE PONUDE, 15. JUNA (II DIO)

Autori: ONASA

GRAÐEVINARSTVOOpština Krupa na Uni objavljuje oglas za prikupljanje ponuda za "Rekonstrukcija i asfaltiranje puta od mosta do D. Petrovica" u opštini Krupa na Uni, Projekat finansiran iz kredita Medunarodne asocijacije za razvoj (IDA), br. ugovora: BA-CDP-NCB-138-W-05-BL-BOS 3538. Licitaciona dokumentacija se može preuzeti u prostorijama opštine Krupa na Uni, uz dokaz o uplati 50 KM. Rok za dostavljanje ponuda je 21 dan po objavljivanju oglasa do 13 casova kada ce se oaviti otvaranje istih u pro .....