GENERALNI SERVIS ONASA,

21.06.2005

PROIZVODNJA NE KRŠKO U MAJU 1,49 POSTO IZNAD PLANA

Autori: ONASA

ZAGREB, 21. JUNA (ONASA-HINA) Nuklearna elektrana Krško (NEK) proizvela je u maju 495,29 megavata neto elektricne energije, što je za 1,49 posto više od planirane proizvodnje, priopceno je iz NEK-a.Faktor raspoloživosti i iskorištenja su 100-postotni. Elektrana je radila unutar ogranicenja tehnickih specifikacija, a svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.Rijeka Sava se u maju zbog rada NEK-a zagrijavala prosjecno za 1,7 celzijevih stepeni, a najviše za 2,6 stepeni.Najveca dopušteno zagrijavan .....