GENERALNI SERVIS ONASA,

23.06.2005

JAVNE PONUDE, 23.JUNA (I DIO)

Autori: ONASA

GRAÐEVINARSTVOOpcina Bosanska Krupa objavljuje javno nadmetanje za mašinski iskop (produbljivanje) i odvoz na deponiju naplavnog materijala korita vodotoka Voloder, iskop kanala za postavljanje drenažnih cijevi sisavaca, nabavka i postavljanje PVC drenažnih cijevi, nabavka i ugradnja filter materijala šljunka oko drenažnih cijevi.Tenderska dokumentacija 50 KM.Rok za dostavu ponuda 8 dana od dana objavljivanja.Kontakt tel. 037/471-084. (Jutarnje novine)NEKRETNINEKantonalni porezni ured, Zenica, u .....