GENERALNI SERVIS ONASA,

23.06.2005

JAVNE PONUDE SL. GLASNIK BIH 39 20.06.2005.

Autori: ONASA

GRAÐEVINARSTVOMinistarstvo vanjskih poslova Sarajevo, Musala 2, objavljuje obavještenje o nabavci - rekonstrukcija dijelova objekta sa nabavkom namještaja u MIP BiH I ugradnja lifta.Tenderska dokumentacija može se preuzeti uz uplatu od 100 KM.Rok za podnošenje ponuda je 18.07.2005. do 12 sati.Kontakt tel. 033 281 277 Rajka Ðeric.JU Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo, Bolnicka 4a, objavljuje obavještenje o nabavci stomatološkog materijala, opreme, aparata I instrumentarija, kotla I prate .....